SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Plavecký kurz 2019/20
zdroj: SOŠPg

Plavecký kurz 2019/20

Pre žiakov druhého ročníka

V dňoch 10. – 12.9.2019 sa uskutočnil plavecký kurz SOŠPg pre žiakov druhého ročníka školy, ktorý sa realizoval na plavárni Iuventy.
Žiaci mali každý deň praktickú výučbu jednotlivých plaveckých spôsobov – prsia, kraul a znak (šikovnejší si skúsili aj motýlik), plaveckých obrátok a skokov do vody.
Po počiatočnom odstránení strachu zo skokov do vody mali z nich žiaci asi najväčšiu zábavu ako aj z hier vo vode, ktoré môžu využívať už aj deti v MŠ. Následne prebiehala teoretická výučba jednotlivých plaveckých spôsobov, metodika ich nácviku, metodika systému hier (na oboznámenie s vodou, na nácvik dýchania, splývania a orientácie vo vode), organizácie plaveckých kurzov, informácie z dejín vývoja plávania a z teórie záchrany topiaceho sa.

Plavecký kurz 2019 (18 obrázkov v galérii)

Najnovšie