SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Akadémia veľkých diel
zdroj: SOŠPg

Akadémia veľkých diel

Absolvovanie Akadémie veľkých diel

V tomto školskom roku, napriek prerušenému vyučovaniu online pokračoval diskusný seminár Akadémie veľkých diel, v ktorom 6 vytrvalých žiakov spoznávalo a debatovalo o významných dielach z oblasti výtvarného umenia, hudby, literatúry a filozofie. Tri študentky Katarína Nosková, 3. A; Lucia Tanková, 2. A; Viktória Remeníková 1. BC úspešne absolvovali celý ročný rozsah rozvojového programu a Dárius Luknár 4. B, Marcela Pirušová 4. C, Lukáš Čermák zo SOŠAT čiastočne splnili podmienky absolvovania.
Všetkým gratulujeme a dúfame, že sa stretneme (aj s novými záujemcami) v novom školskom roku 2020/2021
Mgr. Tatiana Filová

Informácia pre rodičov

Informačný leták

Najnovšie