SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Športový deň seniorov 2019
zdroj: SOŠPg

Športový deň seniorov 2019

Pomoc žiakov II. C

Dňa 31. 5. 2018 od 8.30h prebiehalo na Pekníkovej ulici tradičné podujatie. Športovci mali možnosť získať príjemný zážitok, ale zároveň si overiť aj svoju kondíciu v rôznorodých disciplínach (napr. hod do diaľky, hod basketbalovou loptou, hod granátom  a pod.). 

Súčasťou akcie boli aj naši žiaci z II. C, ktorí  boli nápomocní a vytvárali priateľskú atmosféru.
Mgr. Klimeková, Mgr.Zemanová

Deň seniorov (17 obrázkov v galérii)

Najnovšie