SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

MDD v Odbornom učilišti
zdroj: SOŠPg

MDD v Odbornom učilišti

Príležitosť pre našich pedagogických asistentov

Dňa 4. 6. 2019 sa uskutočnilo v areáli Odborného učilišťa na Dúbravskej ceste podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Žiaci z 3. C., ktorí študujú odbor pedagogický asistent, praxovali práve v tomto zariadení a tak nič nebránilo vzájomnej spolupráci. 

Pre deti bol pripravený pestrý program, možnosť previesť sa na motorke a dokonca aj kolotoče. Žiaci boli rozdelení do rôznych stanovíšť, kde boli pre ne prichystané rôznorodé aktivity ako maľovanie na tvár, fotenie sa s maskami, pohybové aktivity, vyfarbovanie omaľovánok a podobne. 

Podujatia tohto typu sú nenahraditeľné, nakoľko budúcim pedagogickým asistentom pomáhajú získať primerané špeciálno-pedagogické vnímanie, cítenie, myslenie ako základ náležitej špeciálno-pedagogickej vzdelanosti a skúsenosti so žiakmi, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. 

Na podujatí panovala výborná atmosféra, počasie taktiež vyšlo na jednotku a všetci sme si tento program užili.
Mgr. Nina Brunovská

Najnovšie