SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Druhé kolo prijímačiek
zdroj: SOŠPg

Druhé kolo prijímačiek

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, animátor voľného času, pedagogický asistent

V súlade s § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)... v znení neskorších predpisov vypisuje riaditeľka Strednej odbornej školy pedagogickej Bullova 2 Bratislava 2. kolo prijímačiek na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka v školskom roku 2019/20 v študijných odboroch:

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7662 M animátor voľného času

7670 M pedagogický asistent

Kritériá na prijatie TU

Prijímacia skúška sa bude konať 18. júna 2019 o 08:00.

Registrácia žiakov o 07:45.

Mgr. Galina Šimončičová

riaditeľka školy

Najnovšie