SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Deň narcisov 2019
zdroj: SOŠPg

Deň narcisov 2019

Zbierka

Dňa 11. 4. 2019 sa uskutočnila v Bratislave zbierka ,,Dňa narcisov“
Túto zbierku organizuje LPR na podporu onkologicky chorých pacientov a ich rodín. Do zbierky je zapojených v Bratislave veľa škôl a aj naša sa radí k tým, ktoré sa jej už viac rokov zúčastňujú. Tento rok sa jej zúčastnili dievčatá z II. A triedy (15 žiačok aj v popoludňajších hodinách), ktoré rozdávali narcisy v pridelených častiach mesta ako aj informačné letáky o prevencii a možnej liečbe určitých druhov onkologických ochorení, ktorých bohužiaľ pribúda aj v našej krajine najmä vo vyššom veku. 

Napriek nepriaznivému počasiu sa žiačkam podarilo rozdať všetky pridelené narcisy a vyzbierali 1850 eur. Ďakujeme im za peknú reprezentáciu školy.
Zodpovedná: Šajdíková

Najnovšie