SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Akord 2019
zdroj: SOŠPg

Akord 2019

5. ročník súťažnej prehliadky v speve

V stredu 10. apríla sme sa zúčastnili 5. ročníka súťažnej prehliadky Akord 2019 v speve. V Leviciach sa zišli žiaci z piatich pedagogických škôl Slovenska - okrem nás ešte Lučenec, Levoča, Prešov a domáce Levice, a zo SOPgŠ Boskovice z Českej republiky.
Kategóriu ľudová pieseň zastupovala Adela Gulíšková z III. A, v kategórii populárna pieseň v silnej konkurencii vystúpili Žofia Gatyášová z I. A a Daniela Schmidtová z II. A. Odborná porota na čele s klavírnym virtuózom Richardom Rikkonom jednohlasne rozhodla o víťazke, ktorou sa stala práve naša žiačka Daniela Schmidtová. K výhre jej gratulujeme a veríme, že bude pre ňu povzbudením k ďalšiemu rozvíjaniu talentu.
Mgr. Vráblová

Školské kolo

Dňa 14.marca sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže. Prihlásení súťažili v dvoch kategóriách: ľudová a populárna pieseň a spolu sa jej zúčastnilo 7 žiačok školy.
Odborná porota v zložení Mgr. Šebeňová, Mgr. Sebelédi, PaedDr. Janovičová a Mgr. Vráblová napokon vybrala tri žiačky, ktoré postúpili do celoslovenského kola súťažnej prehliadky v speve Akord. 
Za kategóriu ľudová pieseň sme vybrali víťazku kategórie Adelu Gulíškovú z 3. A, v kategórii populárna pieseň nás budú reprezentovať druhá umiestnená Žofia Gatyášová z 1. A a víťazka kategórie Daniela Schmidtová z 2. A triedy.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za odvahu prezentovať svoj talent a postupujúcim žiačkam držíme palce, aby obstáli v silnej konkurencii v Leviciach. 
Mgr. M. Vráblová

Spevácka súťaž (19 obrázkov v galérii)

Najnovšie