SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Matematický klokan - Vyhodnotenie súťaže
zdroj: SOŠPg

Matematický klokan - Vyhodnotenie súťaže

Tento rok sa opäť vrátil.

Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov: Barbora Naďová, Laura Filipová,  Eliška Jugášová, Erika Písečná, Šimon Holek,  Natália Mitášová,  Sára Mrázová, Petra Jančigová, Nikoleta Griezlová, Viktória Ružičková, Júlia Meňhertová, Rastislav Podhradský, Oliver Klačko, Patrícia Lapčíková, Magdaléna Horváthová, Marcela Pirušová, Viktória Méryová, Laura Kastlová, Debora Ďurišková a Zuzana Mikulová.
Riešili dve kategórie zaujímavých úloh, v časovom intervale 60 minút.
Súťaž sa vyhodnocuje elektronicky, výsledky budú známe 10. apríla.
Tešíme sa na prekvapenie.    

Vyhodnotenie súťaže:
V kategórii Kadet O12 ( pre 1. a 2. ročníky )

1. miesto :  Sára Mrázová  I. D    školský šampión
2. miesto :  Petra Jančigová  I. D
2. miesto :  Barbora Naďová I. A


V kategórii Junior O34  ( pre 3. a 4. ročníky )

1. miesto : Viktória Méryová  III. C
1. miesto :  Zuzana Mikulová  IV. BC
2. miesto :  Marcela Pirušová  III. C

Srdečne blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí s azúčastnili!
Mária Tóthová

Matematický klokan (4 obrázky v galérii)

Najnovšie