SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Matematický klokan
zdroj: SOŠPg

Matematický klokan

Tento rok sa opäť vrátil.

Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov: Barbora Naďová, Laura Filipová,  Eliška Jugášová, Erika Písečná, Šimon Holek,  Natália Mitášová,  Sára Mrázová, Petra Jančigová, Nikoleta Griezlová, Viktória Ružičková, Júlia Meňhertová, Rastislav Podhradský, Oliver Klačko, Patrícia Lapčíková, Magdaléna Horváthová, Marcela Pirušová, Viktória Méryová, Laura Kastlová, Debora Ďurišková a Zuzana Mikulová.
Riešili dve kategórie zaujímavých úloh, v časovom intervale 60 minút.
Súťaž sa vyhodnocuje elektronicky, výsledky budú známe 10. apríla.
Tešíme sa na prekvapenie.                                                                            

Mária Tóthová

Matematický klokan (4 obrázky v galérii)

Najnovšie