SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Študentské voľby prezidenta
zdroj: SOŠPg

Študentské voľby prezidenta

Výsledky prvého a druhého kola

Aj na našej škole sa konali Študentské voľby. Prvé kolo simulovaných prezidentských volieb sa uskutočnilo dňa 14. 2. 2019. Oprávnených voličov bolo spolu 235, z toho 148 sa volieb zúčastnilo. Platných hlasov bolo 147. Na základe výsledkov prvého kola postúpili do druhého kola na druhom mieste Milan Krajniak s počtom hlasov 13 a na prvom mieste Zuzana Čaputová s počtom hlasov 82.
V druhom kole
simulovaných prezidentských volieb sa žaci rozhodovali medzi Zuzanou Čaputovou a Marošom Šefčovičom, teda medzi víťazmi z 1. kola reálnych prezidentských volieb 2019. Toto kolo sa konalo 19. 9. 2019. Zúčastnilo sa 154 voličov. Platných hlasov bolo 152. Po sčítaní hlasov v druhom kole bola jasnou víťazkou Zuzana Čaputová s počtom hlasov 128 a na druhom mieste skončil Maroš Šefčovič s počtom hlasov 24.
Voľby sa začali o 8:45 po otvorení volebnej miestnosti. Žiaci prichádzali do miestnosti postupne podľa ročníkov, podpísali sa na zozname voličov, dostali hlasovací lístok, ktorý následne vyplnili za plentou a vhodili ho do volebnej urny. Po uzatvorení volebnej miestnosti komisia otvorila urnu, sčítala hlasy a výsledky následne odoslala spoločnosti Pre Stredoškolákov, ktorá študentské simulované voľby prezidenta zastrešovala na všetkých zúčastnených slovenských stredných školách. Celkové výsledky si možno pozrieť TU: https://www.studentskevolby.sk priebeh a vyhodnotenie volieb na našej škole sa postarala volebná komisia zložená zo zástupcov žiackej rady zo všetkých ročníkov. Členovia volebnej komisie boli: Nikoleta Griezlová z 2. A, Kvetoslava Danechová z 3. C, Petra Jančigová z 1. D a Pavol Beňo zo 4. BC.

Kvetoslava Danechová
Podpredsedníčka žiackej rady

Prezidentské voľby (11 obrázkov v galérii)

Najnovšie