SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Literárne Soirée a beseda s Ľubomírom Feldekom
zdroj: SOŠPg

Literárne Soirée a beseda s Ľubomírom Feldekom

Zábavno-umelecké podujatie

Dňa 7. 3. 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo zábavno-umelecké podujatie autorskej tvorby s názvom Literárne Soirée. 

Literárne podujatie má dlhoročnú tradíciu. Nápad vznikol v roku 2012 z iniciatívy študentov banskobystrickej Akadémie umení. Odvtedy je, vďaka jeho organizátorke Michaele Piesyk, pravidelne uvádzané v rôznych kútoch Slovenska: v Prešove, Banskej Bystrici, Trenčíne, Nitre či v Bratislave. „Som veľmi rada, že Miška súhlasila s nápadom uviesť Literárne Soirée na pôde našej školy, prijala naše pozvanie, dokonca prednášala texty našich žiakov. Bolo to historicky prvýkrát, čo bolo podujatie  uvedené na strednej škole a ja verím, že môžeme hovoriť o začiatku skvelej tradíciie na našej škole.“ – hovorí organizátorka školského Literárneho Soirée, Veronika Šebeňová

Do projektu sa zapojili triedy I. C, III. A a žiaci navštevujúci predmet Divadelné praktikum z tried III. C a IV. BC, ktorí tvorili svoje diela priamo na vyučovacej hodine. „Vybrať z toľkých textov len pár bolo naozaj náročné. Nakoniec sa nám podarilo vybrať dvanásť textov, ktoré v rámci programu odprezentovali samotní žiaci. Nie však autori textov, no zapojiť sa mohol ktokoľvek. Som veľmi rada, že sa zapojilo toľko žiakov našej školy. Všetci sme si spoločne užívali príjemnú tvorivú atmosféru počas príprav, kedy sme celé hodiny spoločne presedeli nad každým jedným textom, pracovali s emóciami a spôsobom prednesu. Ďakujem aj samotnej Miške Piesyk, ktorá si tesne pred podujatím prešla texty s niektorými žiakmi a bolo naozaj krásne tento tvorivý proces sledovať.“

Súčasťou podujatia bola aj beseda s básnikom, dramatikom, spisovateľom a prekladateľom Ľubomírom Feldekom, ktorý žiakom porozprával nielen o svojej tvorbe, ale aj o svojom životnom príbehu. Žiaci tak mali možnosť spoznať výnimočnú osobnosť slovenskej literatúry, ako motiváciu v ich vlastnej autorskej tvorbe. Hudobným hosťom programu boli dcéra pána Feldeka, herečka a speváčka Katarína Feldeková a inštumentalista Richard Šimurka, ktorí svojou hudbou celé podujatie krásne dopĺňali. 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli nielen svojimi textami, ale aj pomocnou rukou pri prípravách tohto podujatia. Ďakujeme tiež našim špeciálnym hosťom a už teraz sa tešíme na bratislavské Literárne Soirée, ktoré sa uskutoční dňa 28. 3. 2019 o 19:00 v Bohéma Bar, Bratislava. Veríme, že sa tam opäť stretneme v hojnom počte a načerpáme mnoho pozitívnej energie z literárnych diel začínajúcich autorov.
Mgr. Veronika Šebeňová

Najnovšie