SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Karneval
zdroj: SOŠPg

Karneval

Spolupráca SOŠPg a MŠ

„Dňa 7. 3. 2019 naša škola usporiadala karneval pre MŠ Bullová. Za nápad ďakujeme p. profesorke Brlášovej a pani riaditeľke MŠ. Na príprave tohto karnevalu sa podieľali žiačky z 3. A. Deti prišli v perfektných kostýmoch. Na karnevale si to užili a vytancovali sa.“  P. Lapčíková, 3. A

Dlhodobý proces prípravy karnevalu začal prípravou už na začiatku februára 2019 na viacerých predmetoch. Na hodinách praxe a praktických cvičení z pedagogiky žiačky postupne pod vedením vyučujúcej pripravovali  odmeny pre deti (papierové medaily s postavami karnevalových masiek) a ozdoby na výzdobu jedálne, kde sa karneval uskutočnil. Spoločne sme si s hudobnými nástrojmi nacvičili aj karnevalovú pieseň, pri ktorej si žiačky zároveň rozvíjali hudobnú tvorivosť – vymýšľaním viacerých slôh. Nahrali sme aj hudobný podklad, ktorý následne môžu žiačky, či pani učiteľky, využiť  v MŠ na odbornej praxi. Na hodinách tvorivej dramatiky sa tvorilo v inej oblasti:

„Čo by to bol karneval bez šaša? O to sme sa tiež postarali a dve šašice nemohli chýbať. Naše šašice (N. Matlovičová a P. Lapčíková z 3. A) sa postarali o scénku, výzdobu a všetky veci spojené s tým. Jedno veľké ĎAKUJEM patrí aj p. profesorke Veronike Šebeňovej, ktorá nám vymyslela scénku a pomohla nám (keď zlyhala nahrávka z USB) s hudbou. Práve ona nám v tej najhoršej situácii podala pomocnú ruku. Bez nej by sme to nezvládli. Vďaka nej to nakoniec dopadlo veľmi dobre a sme vďačné, že ju tu máme. Ponaučenie do budúcna: zlepšiť organizáciu - aktívnejší prístup viacerých žiačok, nie len dvoch.“  Lapčíková Patrícia

Poďakovanie patrí aj p. zástupkyni Simonke Janovičovej za prípravu ozvučenia a Šimonovi Holekovi za jeho obsluhu. A keďže karneval sa uskutočnil v priebehu 2. vyučovacej hodiny – odbornej praxe, tak aj dievčatám z 2. skupiny 3. A triedy, ktoré s vyučujúcu sa už od 7.30 hodiny podieľali na príprave miestnosti - usporiadaní priestoru. Dievčatá si následne pripravili pekné masky a pomáhali vytvárať príjemnú atmosféru. Radi by sme taktiež poďakovali aj fotografkám, ktoré celú atmosféru zachytili: p. Zuzane Čerňanskej, p. Janke Kmeťovej a Lucke Krškovej.

Dievčatá realizovali karneval ako súčasť odbornej praxe. O potrebe spolupráce, vzájomnej ochote pomôcť a stupni rozvoja svojich schopností sa žiačky mali možnosť presvedčiť v priamej činnosti s deťmi. 

S potešením môžeme na záver uviesť reakcie detí:
„Páčil sa Vám karneval?  ...áno...ešte! A zas budeme tancovať!“
D. Brlášová

Karneval MŚ (12 obrázkov v galérii)

Najnovšie