SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Autistické centrum Andreas
zdroj: SOŠPg

Autistické centrum Andreas

Exkurzia III. C

Dňa 21. 2. 2019 sme so žiakmi III. C zúčastnili exkurzie v autistickom centre Andreas.  

Ešte pred návštevou sme si v škole pozreli film Temple Grandinová, ktorý zachytáva život ženy s autizmom, ktorá sa ani napriek tejto diagnóze nevzdala a stala sa rovnocennou súčasťou spoločnosti.  Počas besedy sme nadviazali na poznatky z filmu a pani psychologičky nám priblížili správanie a špecifiká vnímania sveta detí s autizmom a Aspergerovým syndrómom. Súčasťou exkurzie bola taktiež aj praktická ukážka miestnosti ako snoezelen a herne. 

Túto exkurziu hodnotíme veľmi pozitívne z hľadiska využiteľnosti informácií a tiež ako prípravu na budúce povolanie, nakoľko nám poskytli komplexný obraz o tom, ako sa tieto deti cítia a vnímajú okolitý svet.

N. Brunovská

Najnovšie