SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Educate Slovakia
zdroj: SOŠPg

Educate Slovakia

Projekt slovenskej mládeže

V mene celého tímu AIESEC Slovensko sa Vám chceme poďakovať za uskutočnenie projektu na Vašej škole a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

Najnovšie