SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Exkurzia v Mixklube
zdroj: SOŠPg

Exkurzia v Mixklube

Nízkoprahové centrum vo Vrakuni

O bratislavskom "pentagone" sa dočítate všeličo. Nie vždy sú to práve pozitívne správy. So študentkami 4. A sme sa vybrali do nízkoprahového centra Mixklub, ktoré sa nachádza priamo v jednom z vchodoch tohto sídliska.  V nízkoprahovom centre vo Vrakuni nám dve pracovníčky porozprávali o priamej, kontaktnej práci s deťmi, mladými ľuďmi a ich príbuznými. Podstatou klubu je vytváranie a realizovanie rôznych foriem trávenia voľného času, či už skupinovo, alebo individuálne. Venujú sa taktiež doučovaniu a príprave do školy, predškolskej príprave detí a ďalším vzdelávacím, prevenčným a podporným aktivitám. 

Ďakujeme, že sme mohli vidieť, že aj na miestach, ktoré nemajú dobrú povesť sa dejú pozitívne veci pre komunitu a aj zato, že sme odchádzali o pár predsudkov ľahšie. 
Sekerešová Jana

Mixklub (3 obrázky v galérii)

Najnovšie