SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Hviezdoslavov Kubín 2019
zdroj: SOŠPg

Hviezdoslavov Kubín 2019

Školské kolo

V stredu 13. februára sa v našej knižnici uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 9 dievčat z rôznych tried, ktoré si pripravili básne i prozaické úryvky zo slovenskej aj svetovej literatúry.
Najviac sa darilo týmto žiačkam:
1. miesto - Naďa Balacenková (IV. A)
2. miesto - Barbora Naďová (I. A)
3. miesto - Hanka Obernauerová (I. A)
Recitátorky, ktoré získali 1. a 2. miesto postupujú do okresného kola tejto súťaže, ktoré sa bude konať 5. a 6. marca v bratislavskom V-klube. 

Gratulujeme a držíme palce!
D. Drobná, S. Lukáčová

Najnovšie