SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Športový deň SOŠPg
zdroj: SOŠPg

Športový deň SOŠPg

Projekt "Otvorená škola"

Dňa 3. 12. 2018 sa na našej škole uskutočnil športový deň na podporu zdravého životného štýlu (kompenzácia sedavého spôsobu života) a aj na rozvoj vzťahov medzi žiakmi z rôznych ročníkov školy.
Aktivity sa realizujú v rámci projektu ,,otvorená škola“, v ktorom nám BSK pridelil tento rok 1595,- eur, za čo pekne ďakujeme. Poskytnuté peniaze škola využíva na nákup rôznych športových pomôcok pre žiakov aj netradičným zameraním. Športového dňa sa zúčastnilo cca 173 žiakov denného štúdia a asi 19 kolegov

Všetkým žiakom aj kolegom tiež pekne ďakujem za podporu daných aktivít.
Vyhodnotenie jednotlivých disciplín je nasledovné:

Volejbal:
 

1. miesto – IV. BC 

2. miesto – I. BC  

3.  miesto – II. BC

Bedminton:

1. miesto – Petrušová, Franc (III. B)

2. miesto – Nosková, Dzambová (II. A)                                  

3. miesto – Mikulová, Muchová (IV. BC)

Stolný tenis:
 

1. miesto – Kľačko ( I. BC)

2. miesto – Sčasná (IV. BC)

3. miesto – Rúžičková (II. A)

4. miesto – Méryová (III. C)

Vedomostný test:
 

1. miesto – Petkaničová, Prokešová, Nagyová (III. C)

2. miesto – Schrammova, Požgayová (IV. A)

3. miesto - Beňo, Pohanka (IV. BC)

Víťazom gratulujeme a snahu ostatných zúčastnených oceňujeme 

Zodpovedná: S. Šajdíková

Športový deň SOŠPg 2018 (9 obrázkov v galérii)

Najnovšie