SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Divadelný workshop
zdroj: SOŠPg

Divadelný workshop

2. C a skvelá dramatička Nina Zemanová

Tvorivá dramatika je veľmi široko spektrálny predmet. Inšpiračné zdroje sú takmer nevyčerpateľné. Využíva sa aj ako vyučovacia metóda, ktorú možno uplatniť v akejkoľvek oblasti. Presvedčili sme sa o tom opäť na vlastnej koži, v divadelnej a baletnej sále Bieleho divadla v Iuvente, pod vedením skúsenej učiteľky Niny Zemanovej. Divadelný workshop II. bol zameraný na otázky zrakového vnímania. Totiž zrak, videnie, oči a pohľad spolu úzko súvisia, no predsa neznamenajú to isté. Naše žiačky z 2. C triedy vytvorili 4 situácie, v ktorých každý z týchto pojmov vykreslili v pravom zmysle slova. 
Zmena prostredia a nové inšpirácie spolu s výnimočnou dramatičkou Ninou okamžite motivovali a aktivizovali dievčatá do práce. Toto sú zážitky, ktoré zostanú v mysli navždy. Som veľmi rada, že naša škola podporuje aj takýto spôsob vyučovania.

PaedDr. Simona Janovičová

Iuventa Workshop (7 obrázkov v galérii)

Najnovšie