SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

íBobor
zdroj: Internet

íBobor

Kategóriie Senior a Junior

Dňa 13. 11. a  15. 11. sme si opäť mohli preskúšať svoju bystrosť a pohotovosť v  informatickej súťaži iBobor. Súťažilo  sa v kategórii Senior a Junior, zúčastnilo sa 32 žiakov z rôznych tried.

Kategória Senior


1. miesto Zuzana Mikulová, IV. BC, 93 percentil
2. miesto Marcela Pirušová, III. C

Kategória Junior


1. miesto Katarína Nosková, II. A, 94 percentil
2. miesto Júlia Meňhertová, II. A
3. miesto Júlia Dzambová, II. A

Tešíme sa opäť na budúci rok :)

Najnovšie