SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Červená stužka
zdroj: SOŠPg

Červená stužka

Svetový deň boja proti AIDS

Milí študenti, 
týždeň od 26. 11. do 30. 11. sa nesie v znamení Svetového dňa boja proti AIDS - 1. december -  pripomenutie zdravého a zodpovedného spôsobu života nosením červenej stužky na odeve a množstvom aktivít zameraných na prevenciu -  besedami, prednáškami, premietaním filmov na danú tému, návštevou predstavenia klientov sanatória MUDr. Ivana Novotného Čisté Vianoce a živou červenou stužkou, ktorú  vytvoríme  s Vašou podporou 29. 11. 2018 o 10:40 v telocvični školy. Pomôžte šíriť túto myšlienku! 
Tešia sa na vás Ladislav Sebelédi a Tatiana Zuskinová

Najnovšie