SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Olympiáda v anglickom jazyku 2018/19
zdroj: SOŠPg

Olympiáda v anglickom jazyku 2018/19

Výsledky školského kola

Dátum konania:  20. 11. 2018


Počet účastníkov: 11
Odborná porota:  Mgr. Bahidská, Ing. Hronská, Rastislav Švehla - absolvent PASA a víťaz celoštátneho kola olympiády z r. 2012

Všetkým súťažiacim ďakujeme za snahu a víťazom B L A H Ž E L Á M E  !


Najnovšie