SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Kniha môjho života 2018
zdroj: SOŠPg

Kniha môjho života 2018

Prezentácia obľúbenej knihy

V stredu 14. 11. 2018 sme sa stretli na prezentácii obľúbenej knihy, ktorú sme nazvali Kniha môjho života.
Mladší žiaci i budúci maturanti, bolo ich spolu 18, si pripravili prezentáciu v programe Power Point a pútavo nám
priblížili postavy, zápletku i symboliku rozmanitých príbehov. Vystriedali sa rôzne žánre, historický i dievčenský
román, sci-fi, detektívka, ale aj literatúra faktu či beletrizované biografické príbehy. Najatraktívnejšou a najsilnejšou
časťou jednotlivých príspevkov boli však osobné postrehy a úprimná formulácia toho, čím kniha oslovila toho
„svojho čitateľa“, čím im boli hrdinovia blízki, kam ich kniha nasmerovala či posunula, skrátka, prečo stojí za to si ju
prečítať.
Bolo zložité vybrať najlepšiu prezentáciu, prítomní čitatelia nakoniec najviac hlasov udelili Uršule Šilleovej z IV. C.
Gratulujeme a všetkým želáme veľa pekných zážitkov pri čítaní ďalších kníh. Blížiaca sa zima je na to ako stvorená!

K. Lukáčová a D. Drobná

Kniha môjho života 2018 (32 obrázkov v galérii)

Najnovšie