SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Najväčšia svetová lekcia
zdroj: SOŠPg

Najväčšia svetová lekcia

17 Cieľov udržateľného rozvoja

Krátkym pútavým ranným zamyslením formou videa s názvom Najväčšia svetová lekcia sme si pripomenuli vo všetkých triedach ciele udržateľného rozvoja na našej planéte.
Program bol prijatý na historickom summite OSN v New Yorku v septembri 2015.
17 Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré jednohlasne prijalo 193 krajín, predstavuje nový univerzálny štandard pre rozvoj, ktorý myslí na všetkých obyvateľov planéty. Táto univerzálna a nedeliteľná Agenda vyzýva, aby sa do plnenia jej Cieľov do roku 2030 - ukončenie chudoby, riešenia nerovnosti a boja s klimatickými zmenami zapojili všetci ľudia.
Teda aj my -  študenti a zamestnanci našej školy. V krátkej diskusii sme sa rozprávali o možnostiach, ako môžeme každý jednotlivec pomôcť aj malými krokmi – napríklad zatvárať kohútiky, dôsledne triediť odpad, pomáhať spolužiakom, rodičom, starým ľuďom, dôslednejšie sa pripravovať do školy, rozdeliť sa s desiatou....
Nech sa tieto dobré pohnútky stanú našim každodenným sprievodcom.

Najväčšia svetová lekcia (5 obrázkov v galérii)

Najnovšie