SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Župné školy v Malackách
zdroj: SOŠPg

Župné školy v Malackách

34 stredných škôl prezentovalo svoje študijné odbory

Bratislavský samosprávny kraj v tomto školskom roku zorganizoval viacero prezentácií stredných škôl. Okrem Avionu sme si vybrali aj Malacky, aby sme oslovili deviatakov z oblasti, odkiaľ pochádza množstvo našich študentov. 
V športovej hale Malina sme sa v piatok 19.10. venovali záujemcom poskytovaním informácií na našom stánku a opäť sme využili možnosť reprezentovať našu školu aj v hlavnom programe, kde sa zviditeľnili naše šikovné speváčky - a aj šikovný pán učiteľ s gitarou.
Za organizáciou a realizáciu prezentácií župných škôl ďakujem p. riaditeľke Mgr. G. Šimončičovej, učiteľom Mgr. Ľ. Sebelédimu, Mgr. V. Zemanovej a Mgr. S. Klimekovej, žiakom Kvetke Danechovej a Melisse Čakar z III. C, Daniele Schmidtovej z II. A, Aničke Ďuriškovej, Zuzke Mikulovej a Vale Ščasnej zo IV. BC. Za tvorbu nových, aktuálnych reklamných materiálov ďakujeme p. zástupkyni Mgr. T. Filovej.
Najbližšie stretnutia záujemcov o štúdium na našej škole plánujeme počas Dní otvorených dverí 4. februára 2019 a 4. marca 2019.
PaedDr. S. Janovičová

Malacky (8 obrázkov v galérii)

Najnovšie