SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Piškvorky 2018
zdroj: SOŠPg

Piškvorky 2018

Súboj v rámci školského kola

V piatok 19.10. sa udial súboj v rámci školského kola v Piškvorkách. Zúčastnilo sa 15 žiakov – záujemcov z jednotlivých tried. Zastúpené boli všetky ročníky.
Veľmi radi sme medzi sebou privítali vzácneho hosťa - nášho absolventa Rastislava Švehlu. Počas svojho štúdia na našej škole z vlastnej iniciatívy organizoval triedne súboje v piškvorkách. Bol súčasťou tímu aj teraz medzi nami a veľmi sa mu darilo. Získal najviac bodov. Blahoželáme!
Ale darilo sa aj našim piškvorkárom. Žiaci, ktorí získali najviac bodov a obsadili pozície prvých siedmich priečok postupujú do oblastného kola. Blahoželáme!!

1. Rastislav Švehla  (27 b)
2. Marek Víťazka  IV. BC  (21 b)
3. Rastislav Podhradský  II. BC  (21 b)
4. Kristína Hudecová  I. BC  (19 b)
5. Simona Tóthová  I. BC  (18 b)
6. Katarína Nosková  II. A   (16 b)
7. Marcela Pirušová  III. C   (15 b)

Súčasťou tíme bude aj Zuzana Mikulová zo IV. BC, ktorá sa nemohla zúčastniť súťaže, pretože reprezentovala školu na inej akcii.
Termín je 6. 11. v utorok a bude sa opäť súťažiť v priestoroch Gymnázia Mercury v Petržalke. 

Držte palce.                                                                                   RNDr. Mária Tóthová

Piškvorky (11 obrázkov v galérii)

Najnovšie