SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Deň materských škôl 2018
zdroj: SOŠPg

Deň materských škôl 2018

Nová éra realizácie aktivít

Prečo Deň materských škôl na Slovensku? (Vznik)

Deň materských škôl - Program

Koncert - O somárikovi

Divadielko "HOP"

Športové aktivity v MŠ (viď fotogaléria dole)

Dňa 25.10.2018 sa v MŠ Bullova v triede ,,Motýliky“ (3-5 roč. deti) uskutočnila vzdelávacia aktivita z Tv. Štruktúra aktivity bola nasledovná: rozohriatie ,,PH na autíčka“, zdravotné cviky s loptičkami (rozvoj jemnej motoriky), hl. časť – prúdové cvičenie cez vytvorenú prekážkovú dráhu (chôdza po lavičke s upažením – zoskok na žinenku, striedavonožné skoky do veľkých obručí, slalomový beh okolo kuželí, znožné skoky do malých obručí a prechod tunelom). Nasledovalo cvičenie na stanovištiach  v troch družstvách – hod na väčší a menší terč, chôdza naboso po lane, po masážnych podložkách, po rebríku a stupadlách (cvičenie zamerané na rozvoj klenby chodidla, na stanovištiach sa všetky deti vystriedali). Na záver p. učiteľka Čerňanská zrealizovala organizovaný odchod detí do umyvárky prostredníctvom hry ,,O reťaz, o reťaz....“. Ako odmenu za cvičenie deti dostali jabĺčka a zatlieskali si.
Ďakujeme pekne za možnosť zrealizovania aktivity v MŠ Bullova ako aj za požičanie pomôcok z MŠ Damborského, (poďakovanie patrí p. uč. Z. Čerňanskej a p. riaď. I. Duban).
Aktivitu realizovali žiačky IV. A triedy – K. Mihálová a A. Bogiová.
Zodpovedná: S. Šajdíková

MŠ_šport (15 obrázkov v galérii)

Najnovšie