SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Gabčíkovo 2018
zdroj: SOŠPg

Gabčíkovo 2018

Environmentálna exkurzia Vodné dielo Gabčíkovo a CHKO Dunajské luhy

V utorok 19.10. 2018 sa dievčatá z IA stretli ráno pri autobuse, ktorý nás odviezol do Gabčíkova. Deň bol nádherný slnečný, v autobuse vládla skvelá atmosféra – dievčatá si celú cestu spievali a tešili sa – to všetko bol sľubný začiatok vydarenej exkurzie. Realizovala sa v plavebných komorách VD v Gabčíkove a okolitej prírode CHKO Dunajské luhy.


Dozvedeli sme sa, že dielo bolo budované od roku 1977 a uvedené do prevádzky v októbri 1992 s hlavným cieľom zabrániť záplavám, ktoré dovtedy spôsobovali vody Dunaja. Vodné dielo má aj svoje negatíva, my sme vnímali dnes jeho pozitíva: produkcia elektriny, celoročná splavnosť rieky, stabilizácia toku rieky, plavebné komory, ktoré umožňujú lodiam prekonať výškový rozdiel v rozmedzí 16 -  23,3 metra.
CHKO Dunajské luhy je najmladšia na Slovensku, pre bohatý výskyt vodného vtáctva je to medzinárodne významné vtáčie územie – pozorovali sme čajky, kormorány, volavky, labute, hniezdi tu orliak morský.
Obrovská sila Dunaja umožnila v lužných lesoch vývoj rozmanitých foriem života. 
Vytvorila spleť riečnych ramien, močiare a ostrovy porastené bujnými lesmi s lianami a popínavými rastlinami s tisíckami rastlinných a živočíšnych druhov. 
Lužné lesy sú obdobou tropických dažďových pralesov v strednej Európe.
V prírode sme mali príležitosť vypočuť si Ing. Habaru, ktorý sa stará o miestne lesy, ďakujeme, že si na nás našiel čas. Mohli sme si opekať každá svoje dobroty a stráviť čas v prírode v príjemnej spoločnosti.

Srdečne ďakujeme Ing. Alexandrovi Juhošovi a jeho dcére Adrien z našej IV. A – opäť sa o nás postarali  zariadením potrebných vecí. 

Odchádzali sme s novými informáciami a veľmi pekným zážitkom. 


              RNDr. M. Tóthová, Mgr. S. Klimeková, dievčatá z I. A

Gabčíkovo 2018 (24 obrázkov v galérii)

Najnovšie