SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Plavecký kurz 2018
zdroj: SOŚPg

Plavecký kurz 2018

Druhý ročník

V septembri sa uskutočnil plavecký kurz II. A (18. - 20. 9. 2018) a II. BC (25. - 27. 9. 2018) na plavárni Lafranconi pod vedením vyučujúcich Tv (Ša, Ča, Se). 

Žiaci počas týchto dní absolvovali 2 hodiny praktický výcvik na bazéne a 2 teoretické hodiny, počas ktorých sa bližšie oboznamovali s významom plávania, teóriou výcviku plaveckých spôsobov (prsia - kraul - znak - motýlik) a tiež s organizáciou plaveckých kurzov. Do skupín boli rozdelení podľa výkonnosti v plávaní na čas na 50m vybraným spôsobom. Po rozcvičení sa na bazéne sa žiaci zdokonaľovali najmä v plaveckých spôsoboch prsia, kraul, znak (zdatnejší plavci aj motýlik), tiež mali možnosť zabaviť sa hrami vo vode aj s využitím rôznych pomôcok na plávanie a skokmi. 

Ako vidieť aj na obrazovej dokumentácii tieto kurzy sú u žiakov obľúbené a majú svoj význam z hľadiska zdokonaľovania sa ale aj rekreácie.
Zodp.: Šajdíková

Plavecký kurz 2018 (14 obrázkov v galérii)

Najnovšie