SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Keď učiť sa je zábava
zdroj: SOŚPg

Keď učiť sa je zábava

Učebné osnovy predmetu pedagogiky

Učebné osnovy predmetu pedagogiky stanovujú u žiakov prvého ročníka "Osvojenie základných pojmov". Niektorí zo žiakov by mohli namietať: "Fádna teória! To kým sa naučím..." 

Už J.A.Komenský hovoril, že najviac sa naučíme, pokiaľ sa s obsahom učiva stretávame čo najčastejšie a prostredníctvom čo najväčšieho zapojenia zmyslov. A tak sme si vytvorili pexeso! Veď učenie zážitkom, zážitkom zo samotnej hry, to ešte umocnilo.  Môžte posúdiť vo fotogalérii zostavnej z fotiek , žiačky K.Hudecovej z 1.BC na hodine pedagogiky u p. Brlášovej.

Keď učiť sa je zábava (4 obrázky v galérii)

Najnovšie