SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Olympijský deň SOŠPg
zdroj: sospg

Olympijský deň SOŠPg

,,Olympijský deň SOŠPg “ sa uskutočnil dňa 28. 6. 2018

V mesiaci jún sa Olympijský deň uskutočňuje formou rôznych športových aj kultúrnych akcií na všetkých typoch škôl od MŠ až po kluby seniorov a slúži na propagáciu športu, aktívneho trávenia voľného času a propagáciu mierového posolstva OH. Tieto aktivity podporuje SOV a tiež BSK, ktorý venoval pre víťazov aj drobné ocenenia (medaile, odznaky, šatky). U nás na škole sme  v rámci projektu tiež uskutočnili uvedené športové aktivity a ocenili víťazov aj diplomami a sladkou odmenou. Súťaží sa zúčastnilo cca 107 žiakov a cca 17 pedagógov. 

Vyhodnotenie súťažných disciplín:

Volejbal: 1. Miesto –  III. BC       

               2. miesto  –  III. A

               3. miesto  –   II. B

Stolný tenis:  1. miesto  – Méryová Viktória    II. C

                     1. miesto  –  Podhradský Rasťo  I. BC

Bedminton:              

         1. miesto  – Mikulová Zuzana a Muchová Veronika    III. BC

         2. miesto  – Lászlová Simona a Fabianová Tamara      II. A

         3. miesto  – Balacenková Naďa a Mihálová Katarína  III. A

Vedomostný test: 

1. miesto  –  Čaputová Sarah a Soczeková Hanka  I. BC

2. miesto  –  Luknár Dárius a Franc Ivan  II. B

3. miesto  –  Bogiová Alex a Schrammová Lucia  III. A

Olympijský deň SOŠPg (18 obrázkov v galérii)

Všetkým zúčastneným ďakujeme za podporenie danej akcie!

Gratulujeme víťazom a prajeme pekné leto !!!

Mgr. S. Šajdíková


Najnovšie