SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Deň otvorených dverí v Archíve ÚPN

Archív Ústavu pamäti národa zorganizoval Deň otvorených dverí. Žiaci našej školy sa zúčastnili tejto zaujímavej akcie 23. 2. 2018.

 

  Mali sme možnosť prehliadnuť si priestory archívu, ktoré ukrývajú dôležité dokumenty našich novodobých dejín. Prezreli sme si výstavku tlače, písomných  materiálov  a fotografií. Premietli nám filmové ukážky  zamerané na 70. výročie komunistického prevratu v ČSR v roku 1948.
Veľmi pútavý bol výklad historikov ÚPN, ktorí nás  prehliadkou sprevádzali.
Pre študentov bolo inšpiratívne stretnúť ľudí, pre ktorých je ich práca zároveň zábava a súčasť zmyslu života.
Boli sme radi, že sme mali možnosť nahliadnuť do „tajných priestorov“ našej histórie, ktoré inak vídame len v televíznych správach. 
  PhDr. Jana Varadínková

Najnovšie