SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Spaľovňa OLO

Koncom februára sa dievčatá z II. A napriek mrazivému počasiu zišli vo Vlčom hrdle, aby si pozreli priestory bratislavskej spaľovne odpadu.

 
Súčasťou exkurzie bola veľmi zaujímavá diskusia s Petrou Slezákovou, ktorá nás previedla problematikou odpadového hospodárstva a z vlastnej skúsenosti ukazovala dievčatám príklad, ako sa dá žiť s minimálnou tvorbou odpadu.
 
... Naozaj som nečakala, že ma exkurzia do spaľovne OLO zaujme. Vedeli ste napríklad, že pri spaľovaní  odpadu sa produkuje tepelná energia, ktorá zásobuje okolo 2000 domácností?  Teplota v kotloch dosahuje až 950°C. Nespálené časti odpadu, napríklad železo, kovy sa vyťahujú magnetom a až potom sa popol vyváža na skládku.
 
Žiaľ na Slovensku 1 človek za rok vyprodukuje až 350 kg odpadu. Odpad sa nenachádza už len na pevnine, ale tvorí veľké odpadové ostrovy v moriach a oceánoch. Zvieratá v domnienke, že je to zdroj potravy, sa ním živia. Potom zomierajú pre hlad, hoci majú plné žalúdky odpadu.  
 
...Na Slovensku recyklujeme 12 – 18% odpadu, čo je jeden z najslabších výsledkov v Európe. Recyklácia je však finančne veľmi náročná metóda a preto najlepšie riešenie je vytvárať čo najmenej odpadu.
Je potrebné, aby sme nekupovali výrobky, ktoré nepotrebujeme, aby sme nefungujúci výrobok nenahrádzali hneď novým, ale naopak, prišli s inou alternatívou, pri ktorej výrobok dobre využijeme.
 
...Možné riešenia ako znížiť odpad sme sa dozvedeli z osobnej skúsenosti pani Slezákovej, ktorá prakticky žije s minimálnou produkciou odpadu Š používať textilné tašky, namiesto plastových vreciek  na ovocie, zeleninu, pečivo si ušiť vlastné napríklad z použitých záclon, možno nakupovať v obchodoch, kde si možno tovar navážiť a teda minimalizovať obaly, odmietnuť reklamné letáky.
...Bol to veľmi poučný zážitok a veľmi som rada, že sme sa tam išli pozrieť.
  II. A, Mgr. G. Šimončičová, RNDr. M. Tóthová
  Fotogaléria...
 

 

Najnovšie