Preskočiť

SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Príhovor riaditeľky

Školský rok 2017/18 nám prináša niekoľko významných zmien. Od 1. septembra 2017 má naša škola podľa zákona nový názov Stredná odborná škola pedagogická, čo zobrazuje aj nové logo školy. Ukončili sme experimentálne overovanie odboru pedagogické lýceum, takže prvý ročník v tomto študijnom odbore už bude používať nový názov, pedagogický asistent.

Najnovšie