SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Deň Európy 2018
zdroj: SOŠPg

Deň Európy 2018

Podujatie podporila II. C. Píše Pavlínka Bednáriková.

Dnešný deň 09. 05. sa mi veľmi  páčil, samozrejme aj preto, že sme sa neučili, ale aj kvôli celej akcii na Hlavnom námestí. Mohli sme navštíviť jednotlivé stánky, kde mala každá krajina nejakého zástupcu, ktorý návštevníkov vítal s propagačnými materiálmi  v ruke a ochotne odpovedal na všetky zvedavé otázky, ktoré dostával. 
Týmto podujatím sme si  o niečo viac uvedomili, že všetci patríme do spoločného európskeho domu. Aj keď jednotlivé krajiny majú iný jazyk, iný školský systém a iné pravidlá, napriek tomu, všetci máme spoločné korene a máme k sebe blízko. 
Uvedomili sme si ešte jednu vec: a to nutnosť ovládať cudzie jazyky – tu sme videli, že v škole nám to vyučujúci nehovoria len tak, “koľko rečí vieš...“.

Nemôžem vynechať ani našu najväčšiu zábavku na celom dni - héliové balóny, ktoré niektorí testovali po ceste do kníhkupectva Martinus, kde sme si boli popozerať knihy zaoberajúce sa pedagogikou a predbežne si vybrali tú svoju, ktorú budeme mať v našej novovytvorenej triednej knižnici.

Deň Európy (10 obrázkov v galérii)


Účasťou na tomto podujatí sme podporili a ocenili aktivity EÚ, ktoré nielen pre nás mladých, ale pre všetkých občanov našej krajiny znamenajú perspektívnejšiu budúcnosť.

názor Pavlínky Bednárikovej

Najnovšie