SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Umelecké súťaže
zdroj: Wikimedia

Umelecké súťaže

Zelený svet a Medziriadky 2018

ZELENÝ SVET - medzinárodná výtvarná súťaž, organizuje ju Slovenská agentúra životného prostredia a vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR pod záštittou UNESCO. Témou 23. ročníka bola Zmena či premena? - cieľom bolo vytvoriť umelecké diela upozorňujúce na nevyhnutné zmeny v našom spôsobe života, aby sme predchádzali katastrofám, ktoré spôsobujú zmeny klímy. 

Do výtvarnej súťaže sa zapojili svojimi prácami žiačky:
Marcela Pirušová II. C, Emma Lendelová I. A Nina Tureková I. A
Držíme palce! 


MEDZIRIADKY 2018
 – literárny projekt, ktorý neformálne vzdeláva a zviditeľňuje mladých autorov do 26 rokov. Skladá sa z troch častí literárnej súťaže, letného workshopu a celoročných autorských čítaní. Cieľom je kultivovať literárne nadanie mladých autorov, poskytnúť priestor na zorientovanie anasmerovanie začínajúceho tvorcu a doplniť literárne vzdelanie, ktoré mládež získava v školách. Literárna súťaž v kategóriách poézia, próza, dráma. Finalisti súťaže (súťaží sa podľa vekových skupín) budú pozvaní na letný literárny workshop, kde budú o svojej tvorbe diskutovať s lektormi, absolvujú tvorivé dielne a stretnú sa so slovenskými autormi.

Do súťaže je možné poslať len dosiaľ nepublikované texty, držíme palce začínajúcim autorkám poézie:
Marcele Pirušovej z II. C a Uršule Šilleovej z III. C

Mgr. T. Filová, Mgr. S. Lukáčová

Najnovšie