SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Ekotopfilm 2018 - junior festival
zdroj: SOŠPg

Ekotopfilm 2018 - junior festival

„Na konci evolúcie nie je krása”. Na tento fakt sa festival snaží upozorniť. Čaká nás budúcnosť, kde zvieratá nebudú krásne, ale adaptované všemožnými spôsobmi, aby prežili v zničenom životnom prostredí?

Môže, ale nemusí to tak byť. Junior festival, ktorý prebieha v rámci festivalu v dopoludňajších hodinách, sa už roky snaží žiakov vzdelávať a motivovať, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Cieľom nie je vystrašiť, ale inšpirovať, aby na životné prostredie brali ľudia väčší ohľad.
Indiánske kmene, ktoré žili v úzkom spojení s prírodou, to veľmi dobre chápali. Nie nadarmo sa u nich tradovalo, že túto zem nededíme od svojich predkov, ale požičiavame si ju od svojich detí.
 
V programe krátkych filmov nás zaujal príbeh Madrid Zero – príbeh obyvateľov Madridu, ktorí hľadajú spôsob, ako žiť život s menšou odpadovou a ekologickou stopou....
 
Poko žije vo farmárskej komunite v severnej Ghane, ktorá je vážne zasiahnutá klimatickými zmenami. Tradičný spôsob hospodárenia je ohrozený. S pomocou adaptačného vzdelávacieho programu „Care“ sa miestni ľudia učia žiť novým spôsobom farmárčenia....
 
Buď súčasťou riešenia - krátky animovaný film popisuje aktuálnu situáciu okolo mäso
spracovateľského  priemyslu a jeho dopadu na naše životné prostredie. Ponúka alternatívu a vyzýva  nás k zmene, k zelenšej, rastlinnej strave.....
 
Serere - prírodná rezervácia v Bolívii, je tu jedinou privátnou rezerváciou.
Jej úlohou je ochrana a obnova tropických ekosystémov s dôrazom na udržateľný turistický ruch..... 
 
Na linke je príroda - film zobrazuje Matku prírodu ako reálnu osobu, ktorá chodí medzi nami a sleduje, ako sa k nej správame. Celé roky ignorujeme jej varovné signály a blížime sa do bodu, odkiaľ nie je návratu.....  
 
OSN - o 17 cieľoch udržateľného rozvoja, ktorý má snahu odstrániť chudobu a dosiahnuť udržateľný rozvoj do roku 2030.
 
Na záver programu nás pracovník jadrovej elektrárne motivoval k šetreniu energie, upozornil na alternatívy zdrojov a pozval nás do Energolandu Mochovce.

III. A, B, C , M. Tóthová, M. Niková, J. Varadínková

Najnovšie