SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Česko-slovenská výstava
zdroj: SOŠPg

Česko-slovenská výstava

Česko – slovenská a Slovensko – česká výstava na bratislavskom hrade.

Slovenské národné múzeum v Bratislave a Národní muzeum v Prahe pripravili spoločnú výstavu  k 100 –tému  výročiu vzniku Československej republiky.

Tento rozsiahly československý projekt zahŕňa veľké množstvo reálnych historických predmetov a informácií – medzinárodné zmluvy, makety historických objektov, uniformy, zbrane, obrazy, knihy, predmety dennej potreby atď., ktoré dokumentujú vznik, rozdelenie, obnovenie republiky, ale aj jej opätovné rozdelenie. Výstava zaznamenáva historické, spoločenské, ekonomické, demografické, kultúrne, geografické, vojenské a iné informácie, ktoré určite ocení každý návštevník. Projekt je koncipovaný tak, že každý z nás si nájde tú svoju oblasť, ktorej sa výstava venuje a ktorá ho obohatí.

Mýslím, že ten, kto výstavu navštívi, odchádza nadšený alebo aspoň spokojný a prebudí sa v ňom túžba prísť znovu pozrieť niečo iné, čo ho pri minulej návšteve zaujalo.

Naši žiaci navštívili výstavu  22. 05. 2018 – I. BC a 24. 05. 2018 – II. C. Myslím, že väčšina odchádzala spokojná. Pre niektorých bolo sklamaním, že sme nemali odborný výklad. Prejavila sa u nich potreba vedieť viac o dobe, ktorá je pre niekoho len vzdialenou históriou.

Odporúčame každej Slovenke a každému Slovákovi navštíviť projekt desaťročia, ak nie storočia a nechať sa unášať nostalgiou minulých čias.

Jana Varadínková, učiteľka

Najnovšie