SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem
zdroj: SOŠPg

Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem

Výtvarná súťaž k 100. výročiu samostatného československého štátu.

Pri príležitosti osláv 100. výročia vzniku samostatného československého štátu bola vyhlásená výtvarná súťaž v spolupráci so Slováckým múzeom v Uherském Hradišti v rámci projektu ,,Cyrilometodská tradícia v novodobých československých dejinách“ s podporou Ministerstva kultúry Českej republiky.

Do súťaže sa zapojila aj SOŠPg v zastúpení žiačok II. A triedy (Magdaléna Horváthová, Lenka Škodová, Kristína Burská).
Témami výtvarnej súťaže boli:

1. ,,Na počiatku bolo slovo“ - Konštantín a Metod naučili našich predkov čítať a písať...
2. Kto ,,prahne po takých mužoch?“ – cyrilo-metodský odkaz (nielen) pre dnešný svet

Mgr. Klimeková, Mgr. Zemanová

Cyril a Metod (3 obrázky v galérii)

Najnovšie