SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Športové hry DSS Karola Matulaya
zdroj: SOŠPg

Športové hry DSS Karola Matulaya

30. 5. 2018 sa uskutočnil už 34. ročník týchto hier na štadióne vedľa DSS pKM.

Súťažilo sa vo viacerých bežeckých disciplínach (integrovaný beh na 20m a 50m, beh na 100m, 200m, prekážkový beh na 60m, štafetový beh). Ďalšie disciplíny (skok do diaľky s rozbehom, skok do diaľky z miesta, hod kriketkou). Doplnkové disciplíny (jazda na bicykli, kolobežke, slalom na bicykli). Zábavné disciplíny (hod loptičkou na terče v rôznej vzdialenosti, hod loptičkou do košov, kop na bránku, zdolávanie prekážkovej dráhy, stavanie veže z kociek, vešanie prádla so štipcami, triedenie loptičiek podľa farieb). Matulayova míľa bola  určená aj pre našich žiakov (viacerí pekne reprezentovali našu školu, za dievčatá získala 1. miesto N. Petrinová,   2. miesto M. Pirušová a 3. miesto Nikola Burianová, z chlapcov sa na  2. mieste umiestnil   A.  Potančok) a aj zamestnancov ďalších zariadení a vojakov.

Dievčatá z I. C a II. C pomáhali zúčastneným klientom z rôznych zariadení v realizácii jednotlivých disciplín s rôznou náročnosťou. Ako pomocníci v týchto súťažiach sa naši žiaci zúčastňujú už viac rokov, čím získavajú cenné praktické skúsenosti pre svoje budúce povolanie v práci s klientmi. Vidia tiež celú organizáciu a priebeh športovej akcie s väčším počtom športovcov od prípravy stanovíšť cez súťaženie až po oceňovanie víťazov.

Zodp.: S. Šajdíková, Ľ. Sebelédi

Športové hry DSS Karola Matulaya (16 obrázkov v galérii)

Najnovšie