SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Návšteva židovského múzea
zdroj: Wikimedia

Návšteva židovského múzea

Multikultúrne spolužitie je v dnešných časoch spoločenskou témou číslo jeden.

To, čo sme sa dozvedeli o kultúre, spôsobe života a mentalite židovskej subkultúry vďaka exkurziám v Múzeu židovskej kultúry (23. 3. a 12. 4. 2018) a Pamätníku Chatama Sofera (24. 5. 2018) so žiakmi prvých ročníkov, sú len čriepky poznania, ktoré začínajú v našom povedomí vytvárať
mozaiku osudov a histórie tohto etnika, ale aj ich bezproblémového multikultúrneho spolužitia
s ostatnými komunitami žijúcimi v Bratislave ešte v časoch, keď naše mesto nieslo meno Pressburg.
Možno sme mnohí nevedeli, že v Bratislave už začiatkom 18. storočia vzniklo najvýznamnejšie vysoké rabínske učilište pre mladých mužov v Uhorsku - Pressburgská ješiva. Fungovala až do druhej svetovej vojny na Zámockej ulici 36 a dodnes pokračuje vo svojej činnosti v Jeruzaleme. Svoj najväčší rozkvet zažila vďaka príchodu najväčšieho židovského náboženského učenca 19. stor. - rabína Moše Schreibera, ktorého dnes poznáme ako Chatama Sofera (Chatam znamená po hebrejsky „pečať“ – jeho rozhodnutia aj ako rešpektovaného sudcu v oblasti náboženského práva boli nemenné, ním spečatené). Ten je aj spolu s ďalšími 22 významnými bratislavskými rabínmi a učencami pochovaný v bratislavskom mauzóleu, čím sa podľa nášho sprievodcu v pamätníku stalo pre Židov po Múre nárekov druhým najposvätnejším miestom, ktoré napr. v minulý rok v priebehu jedného dňa ich sviatku navštívilo 3400 židovských pútnikov z celého sveta (Ameriku a Austráliu nevynímajúc).
Multikultúrne spolužitie je v dnešných časoch spoločenskou témou číslo jeden, a pretože pochopíme obyčajne až vtedy, keď spoznáme, boli by sme radi, keby aj naše exkurzie prispeli k uchovaniu oných dobrých zvykov tolerancie a bezproblémového spolužitia všetkých etník.

FOTOGALÉRIA

Mgr. Iveta Macejová

Najnovšie