SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Olympijský deň v MŠ Haburská
zdroj: Wikimedia

Olympijský deň v MŠ Haburská

Olympijský deň sa uskutočnil dňa 1. 6. 2018 v MŠ Haburská 6, BA. Dievčatá z III. A si počas súvislej praxe pod vedením p. uč. I. Orošovej pripravili pre deti v rámci pobytu vonku nasledovné športové aktivity, počas ktorých ich sprevádzali ako rozprávkové bytosti:

- stanovište s prekonávaním slalomovej dráhy jazdou na trojkolke, prechodom cez tunel, chôdzou po lavičke, hádzaním krúžkov na terč a spustením sa po kĺzačke (tu deti sprevádzali dve víly)

- hádzanie loptičiek na terče (panely šašových úst) v dvoch družstvách (deti uviedla do aktivity indiánka Pocahontas)
- súťaž detí v dvoch družstvách v rôznych skokoch a poskokoch okolo určenej méty (motivácia maňuškou zajaca)
-  súťaž detí v dvoch družstvách v slalome okolo mét zakončenom streľbou na bránku
- stanovište s prekonávaním slalomovej dráhy behom, skokom jednonož, preskokom nízkej prekážky, lezením v dvoch tuneloch, kde po splnení odmenou bola možnosť pohojdať sa na pirátskej hojdačke (motivácia bola pirátom)
- stanovište s riešením puzzlí, deti skladali rôzne rozprávkové puzzle v skupinkách na trávniku (motivácia vešticou Jolandou)
Počas aktivít žiačky dbali na bezpečnosť detí (súťaže sa konali na trávniku alebo s využitím žineniek). Aktivít sa zúčastnilo cca 90 detí danej MŠ. Na záver sa uskutočnilo ich vyhodnotenie podrobnejším oboznámením detí s Olympijským dňom, ktorý sa koná po celom svete vždy 23. 6. prostredníctvom rôznych športových aktivít. Ďalej sme ich oboznámili s vlajkou a hymnou Olympijského dňa a tiež s významom športovania pre zdravie človeka a teda aktívnym trávením voľného času. Deti mali zo súťaží radosť, ktorú bolo možné vidieť počas prekonávania jednotlivých stanovíšť. Za splnené aktivity boli priebežne ocenené získavaním pečiatok do záznamového hárka a celkom na záver sme ich odmenili potleskom a rozdali im olympijské diplomy a nálepky (darovalo BSK, Odbor školstva, mládeže a športu).

Zodp.: S. Šajdíková

Olympijský deň v MŠ (16 obrázkov v galérii)

Najnovšie