SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Športový deň seniorov
zdroj: SOŠPg

Športový deň seniorov

Tradičné podujatie, v ktorom naši žiaci preukázali nielen úctu k starším...

Dňa 17. 5. 2018 od 8.30 h prebiehalo na Pekníkovej ulici tradičné podujatie. Športovci mali možnosť získať príjemný zážitok, ale zároveň si overiť aj svoju kondíciu v rôznorodých disciplínach (napr. hod do diaľky, hod basketbalovou loptou, beh a pod.). Súčasťou akcie boli aj naši žiaci z I. – III. ročníka, ktorí preukázali nielen úctu k starším, ochotu spolupracovať, ale aj pomôcť vytvoriť pozitívnu atmosféru. Generačné rozdiely nikto nevnímal ako prekážku.

Mgr. Zemanová

Športový deň seniorov (13 obrázkov v galérii)

Najnovšie