SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

Ocenenie našej žiačky na župe
zdroj: SOŠPg

Ocenenie našej žiačky na župe

Marta Papšová získlala ocenenie priamo od župana Drobu.

Ocenená za výborné študijné výsledky, výbornú dochádzku, aktívnu prácu v projekte Zelená škola, darcovstvo krvi (dvakrát), obetavú pomoc žiakom a učiteľom.Marta sa 16. februára 2018 zúčastnila odovzdávania odmien a spoločného obedu s pánom županom Jurajom Drobom.

Program sa začal v rokovacej sále BSK, kde pán župan odovzdal žiakom ocenenia. Následne sa uskutočnil spoločný obed ocenených žiakov a pána župana v reštaurácii v blízkosti Úradu BSK.


Ocenenie našej žiačky (5 obrázkov v galérii)

Pripájam sa ku gratulácii a ďakujem za svedomitý prístup k školským povinnostiam a za účasť v mimoškolských aktivitách.


Mgr. Galina Šimončičová

Najnovšie