SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2017/18 Akord

2017/18 Akord

2017/18 Predveď svoj HLAS
  Prihlás sa do speváckej súťaže
 
Školské kolo speváckej súťaže Predveď svoj HLAS sa uskutoční dňa 28. 02. 2018 v spoločenskej miestnosti. Súťažiť môžu žiaci našej školy v dvoch kategóriách:
1. Populárna pieseň (jedna pomalá a jedna rýchla pieseň)
2. Ľudová pieseň  (jedna pomalá a jedna rýchla pieseň)
Sprievod k piesňam je možné priniesť na USB alebo využiť klavír v miestnosti. 
 
Prihlásiť sa môžete v triede IV. C (č. 130) do 23. 02. 2018 (piatok).
 
Súťažíme o rôzne ceny a víťazi postupujú do Levíc na spevácku súťaž AKORD.
  Mgr. M. Vráblová, PaedDr. S. Janovičová
 
 

Najnovšie