SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2017/18 DOD1

2017/18 DOD1

2017/18 Deň otvorených dverí 1
  Prebehol prvý termín
 
V pondelok 05. 02. sme po prvýkrát v tomto kalendárnom roku otvorili brány školy verejnosti. Prvý deň otvorených dverí bol zameraný na študijný odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Prispôsobili sme mu celý program. Návštevníci si mohli okrem prehliadky školy pozrieť aj názorné ukážky talentových skúšok, ktoré je pre prijatie na štúdium tohto odboru potrebné úspešne absolvovať. Pozornosť pritiahla aj materská škola vo výstavbe, vďaka ktorej sa budú naši študenti môcť vzdelávať a vykonávať prax pod jednou strechou. Okrem množstva záujemcov o štúdium sme prijali návštevu predstaviteľov mestskej časti Dúbravka a Bratislavského samosprávneho kraja. 
 
Prihlášky na štúdium odboru 7649 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (denné štúdium) sa podávajú do 20. 02. 2018.

Tešíme sa na vás opäť 26. 03. 2018 na druhom termíne dňa otvorených dverí!
  PaedDr. S. Janovičová
  Fotogaléria...
   
 

Najnovšie