SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2017/18 Active week

2017/18 Active week

2017/18
ACTIVE WEEK s jazykovou školou SIDAS - 22. – 26. 01. 2018
 
Po dobrých skúsenostiach z minulých rokov, sme aj tento rok ponúkli štvrtákom možnosť intenzívne sa ponoriť do štúdia anglického jazyka spolu s rodeným anglicky hovoriacim lektorom. Túto možnosť využilo 16 študentiek zo IV. A, ktoré si veľmi ľahko a rýchlo zvykli na Craiga a jeho štýl rozprávania a učenia.
Kurz bol zameraný predovšetkým na konverzačné cvičenia, počas ktorých študentky hravou formou zvládli maturitné témy, napríklad vzdelanie, zamestnanie, médiá, komunikácia a pod. Výučba prebiehala každý deň v počte 4 vyučovacie hodiny.
Ďakujeme dievčatám za dobrú reprezentáciu školy a všetkým vyučujúcim IV. A za ústretovosť.  Dúfame, že si dievčatá z takejto formy štúdia odniesli okrem príjemných zážitkov aj zvýšenie motivácie a odvahy pred blížiacimi sa maturitnými skúškami. Držíme palce! 
  Ing. Hronská za PK CUJ
   
   
 
 

Najnovšie