SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2017/18 Ludske prava

2017/18 Ludske prava

2017/18 Deň ľudských práv
  Desiaty december je Dňom ľudských práv (Human Rights Day), bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Slúži ako oslava ľudských práv, ale rovnako v tento deň poukazuje na prípady ich porušovania. Tento deň je tiež dňom udeľovania Nobelovej ceny za mier. Pri tejto príležitosti sme sa vo štvrtok 14. 12. zúčastnili výstavy na Gymnáziu J. Papánka na Vazovovej ulici a spoznali osobnosti z histórie, ktoré istým spôsobom súviseli s témou ľudských práv. 
  Mgr. M. Vráblová
 
 
   
 

Najnovšie