SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2017/18 UNESCO

2017/18 UNESCO

2017/18 UNESCO
  Dňa 07. 12. sa konalo Výročné zasadnutie škôl pridružených UNESCO zo Slovenska, tento rok bola hostiteľom Stredná odborná škola chemická vo Vlčom hrdle.
Pridružené školy UNESCO (Associated Schools Project Network - ASPnet) funguje od roku1953 a v súčasnosti na programe participuje 7900 inštitúcií v 176 krajinách sveta. Patria sem predškolské zariadenia, základné a stredné školy, alebo iné vzdelávacie inštitúcie. Zo Slovenska je zapojených 26 inštitúcií, k nim už niekoľko rokov patrí aj naša škola. Medzi základné priority ASPnet patria podpora vzdelávania a výchovy v oblasti medzinárodného porozumenia, spolupráca pri ochrane ľudských práv a zabezpečovaní ľudských slobôd, ale aj environmentálna výchova mladej generácie.
Aj naša škola svojimi bohatými aktivitami počas školského roka prispieva k napĺňaniu cieľov organizácie UNESCO, ktorej hlavičku máme prepožičanú. Na stretnutí sme sa navzájom inšpirovali a vymenili si skúsenosti, k výbornej atmosfére prispeli aj študenti SOŠ chemickej s kultúrnym programom. 
  Mgr. M. Vráblová
   
   
   
 

Najnovšie