SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2017/18 Raper Vivaldi

2017/18 Raper Vivaldi

2017/18 Raper Vivaldi
 
V dnešnej dobe nie je už nič nové, ak jeden hudobný štýl splýva s druhým. Častokrát sme boli svedkami toho, že tzv. klasika prenikla do hudby populárnej, či rockovej a vzniklo tak niečo jedinečné. To, čo odznelo 25. 11. 2017 v najreprezentatívnejšej koncertnej sále na Slovensku, v bratislavskej Redute, však bolo niečo špeciálne.
Slovenská filharmónia zaradila tento výnimočný projekt s názvom Raper Vivaldi do programu jedného zo svojich cyklov – Juniorkoncertu„s cieľom odovzdať nielen odkaz svetovej klasickej hudby s poukázaním na naše kultúrne dedičstvo, ale osloviť aj fanúšikov modernej hudby popovej, soulovej, rapovej, jazzovej, jazz-funkovej...“ Pod vedením lídra tohto projektu – prvého koncertného majstra Slovenskej filharmónie – Jarolíma Emanuela Ružičku v súznení s The Clasical Music Maniacs zazneli v netradičnom spracovaní úryvky z diela A. Vivaldiho, J. S. Bacha, B. Brittena, P. I. ČajkovskéhoM. Spirita. Rad špičkových umelcov v ten večer rozšírili aj Celeste BuckinghamMartin Valihora, ako i ďalší profesionálni hudobníci zo Slovenskej filharmónie, SND a RTVS. Atmosféra v koncertnej sieni SF, do ktorej museli pridať kvôli nebývalému záujmu publika ďalšie stoličky bola vynikajúca. Prekvapivé bolo aj vekové zloženie obecenstva (3 – 70 rokov), ktoré napokon odmenilo umelcov burácajúcim standing ovation. Sme rady, že sme s výberom žiačok z prvých až tretích ročníkov mohli byť pri tom!
  Mgr. Iveta Macejová
  Fotogaléria...
 
   
 

Najnovšie