SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2017/18 Bubnovacka

2017/18 Bubnovacka

2017/18 Bubnovačka ako pocta sv. Cecílii
 
     Ľalia, lutna, organ, meč a palma. To sú atribúty, s ktorými býva vyobrazená patrónka hudby - svätá Cecília.
     Žila  v 3. storočí a  hoci pochádzala zo vznešeného rodu, nepotrpela si na zábavky,  ale učila sa hrať a spievať, aby takto mohla chváliť  Boha. Bola oddanou veriacou, čo sa jej stalo osudným - zomrela mučeníckou smrťou 22. novembra 230 v Ríme. V jej životopise je zmienka, že počas svadobnej hostiny pri zvukoch organu sa ponorila do svojho vnútra a vo svojom srdci spievala  Bohu. Od 15. storočia je uctievaná ako patrónka hudby, hudobníkov  a remeselníkov zhotovujúcich hudobné nástroje a v Bratislave sa už v období klasicizmu v Dóme svätého Martina pravidelne konali oslavy tohto sviatku.
      Legenda o svätej Cecílii hudbou velebiacou Boha, sa stala inšpiráciou pre množstvo  umelcov od staroveku až podnes. V súčasnosti  znovu kult sv. Cecílie ožíva  -  v Čechách dokonca už 25 rokov pokračuje v tejto tradícii  Jiří Stivín, ktorý každoročne so svojím združením Collegium  Quodlibet organizuje v pražskom Rudolfíne koncerty k tejto príležitosti, na Slovensku s podobnou aktivitou prišiel súbor pre starú hudbu - Musica aeterna.   
     Keďže sme školou, na ktorej sa v každom študijnom odbore  vyučuje hudobná výchova,   rozhodli sme sa aj my zorganizovať hudobné podujatie, na ktorom by aktívne participoval každý žiak a takýmto  spôsobom sme si 22. novembra uctili jej pamiatku.  Našou ambíciou je i v budúcnosti rozšíriť rady tých, ktorí si v tento deň spomenú a vzdajú hold nielen patrónke hudby - sv. Cecílii, ale aj hudbe samotnej. 
  Mgr. Iveta Macejová
  Fotogaléria...
   
 

Najnovšie