SOŠPg Bullova 2 SOŠPg Bullova 2

2017/18 Cena Vojvodu

2017/18 Cena Vojvodu

2017/18 Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu pre našu žiačku Meggy Jungovú!
 
Sme účastníkmi  prestížneho motivačného projektu  mladých nesúceho názov DofE - Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu. Veľmi nás teší, že medzi výberom z ocenených bola aj naša žiačka Margaréta Jungová - Meggy, ktorá získala bronzovú medailu za splnenie svojich cieľov v oblastiach talent, šport a dobrovoľníctvo. Veríme, že rukopis knihy „Som iba projekt“ osloví aj niektoré z vydavateľstiev tak, ako oslovil tých, ktorí ho čítali.
Sme medzi prvými školami, ktorým bolo ocenenie odovzdané za účasti člena kráľovskej rodiny - svojou osobnou návštevou nás poctila jeho kráľovská výsosť Princ Edward. Zúčastnil sa slávnostnej VIP ceremónie, kde si 2. novembra prestížne ocenenie prevzali študenti z celého Slovenska  spolu so zástupkyňou našich  účastníkov z rúk veľvyslanca Spojeného kráľovstva Andrewa Gartha a Branislava Kleskeňa spoluzakladateľa a Predsedu Správnej rady DofE.
Meggy, srdečne blahoželáme!                                                                                                                   
  Mgr. M. Niková 
   
   
 
 
 

Najnovšie